Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja balaski z Winylu na plot i furtę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadk��w.

Projekotwanie sztachetki PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Ogrodzenia z Winylu na plot i bramę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki z PCV na plot i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji a także zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ogrodzenia plastykowe na plot i bramkę ze sztachet zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenie z plastyku na plot i bramkę ze sztachet jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak planowane sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar